W przygotowaniu....

 

Jak nauczyło nas doświadczenie ponad 70 % przypadków zgłoszeń serwisowych jest nieuzasadnionych i wynika z niewłaściwej obsługi urządzeń.

Podane tu rozwiązania są najczęstszymi przypadkami jakie zdarzają się podczas problemów w obsłudze urządzeń.

1. Problemy z uruchomieniem filtra

2. Zapowietrzanie się filtra

3. Głośna praca filtra / pompy cyrkulacji

4. Nieszczelność filtra

5. Poziom cyrkulacji wody / przepływ - wydajność filtra

6. Inne przyczyny nieodpowiedniej pracy

7. Poziom hałasu pomp powietrza