W większośći filtrów akwarystycznych, które są napędzane przez pompy z wirnikiem łopatkowym będzie zbierać się w okolicy wirnika powietrze.

Potrząsanie filtrem aby pozbyc się tego powietrza jest daremne i bezcelowe. Filtr podczas normalnej pracy pozbywa się tego powietrza bez naszej uwagi.

Zdarzają się jednak przypadki gdzie z rurki wylewowej w sposób ciągły lub z przerwami wydostaje się woda razem z powietrzem.

Główną przyczyną zapowietrzania się filtra jest nieszczelność w układzie dolotowym.

Objawem takiej sytuacji jest wydobywanie się powietrza wraz z wodą wylewową oraz głośniejsza praca urządzenia.

Należy przyjrzeć się wszelkim połączeniom po stronie dolotu wody oraz ocenic stan rurki zalewowej ( pęknięcia i jej szczelność ).

Wszelkie uszczelki dostępne dla użytkownika powinny być zdemontowane i oczyszczone. Dodatkowo oczyszczamy ich miejsca pracy.

Uszczelki następnie smarujemy niewielką ilością wazeliny ( lub innego środka smarującego ) w takiej ilości aby pokryła w całości ich powierzchnie.