Każdy z szanowanych producentów na urządzeniach / opakowaniach umieszczają informację o przepływie / cyrkulacji tłoczonej wody.

Zdecydowana większość wartości te podaje dla samych urządzeń bez przyłączonych peryferii i nieuwzględniających warunków przyłączeniowych / pracy.

Wartości te podawane są jako maksymalne i są uzyskiwane w warunkach producenckich poparte certyfikatami lub testami wewnętrznymi.

W warunkach domowych przyjmuje się, że dla filtrów akwarystycznych cyrkulacja przepływającej wody będzie wynosiła >50%

W przypadku samych pomp cyrkulacyjnych producenci udostępniają charakterystykę przepływu l/h na którą ma wpływ podnoszenie słupa wody.

Charakterystyka pomaga w doborze odpowiedniej pompy do naszych zastosowań.

W przypadku filtrów akwarystycznych sytuacja jest bardziej złożona.

Przyjmuje się, że filtr akwarystyczny powinien poprzez swoje wkłady przefiltrować całą pojemność zbiornika z wodą w ciągu 1 godziny.

Są to dane umowne i wielu producentów nie trzyma się tej zasady z racji np: różnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wspomniane >50% cyrkulacji maksymalnej jest warunkiem uzyskania dla filtra zainstalowanego zgodnie z instrukcją producenta.

W przypadku braku narzędzi pomiarowych możemy sami obliczyć cyrkulację własnego filtra - należy z rurki wylewowej napełnić przygotowane naczynie miernicze najlepiej z zaznaczoną skalą napełnienia.

Naczynie miernicze powinno być napełniane na wysokości lustra wody.

Korzystając z wzoru wielkość naczynia : czas potrzebny na jego napełnienie wyrażony w sekundach x 3600 = wynik

Przykład  5 / 40 * 3600 = 450 l/h

Jeżeli otrzymany wynik jest daleko poniżej >50% maksymalnej wydajności filtra należy znaleźć przyczynę jej obniżenia.

  1. Wirnik urządzenia

Sercem filtra / pompy jest jego wirnik. Od jego stanu głównie zależy wynik pomiaru.

Należy zapewnić odpowiednie warunki pracy takiego wirnika poprzez kontrolę stanu jego zabrudzenia oraz czystość komory wirnika.

W przypadku widocznych uszkodzeń i np: zerwania sprzęgła wirnika ( jeżeli posiada ) należy go bezwzględnie wymienić gdyż praca na takim wirniku nie jest obojętna dla stanu technicznego urządzenia.

  1. Wkłady

W przypadku nie osiągnięcia założonego przepływu należy ponowić pomiar bez wkładów filtracyjnych.

Głównym powodem słabnącego przepływu są najczęściej maty filtracyjne wykonane z dorbnoporowatego materiału , które zatrzymują najdrobniejsze zanieczyszczenia.

W przypadku uzyskania lepszego wyniku należy odnaleźć wkład, który najbardziej ogranicza przepływ i zastosować jego wymianę lub relokację.

Drobno porowata mata, która jest umieszczona bezpośrednio pod pompą filtra bez żadnych fizycznych dyspenserów tworzących fizyczny odstęp od komory wirnika skutecznie ogranicza przepływ filtra.

  1. Pozostałe akcesoria.

Wszelkie przewody elastyczne są podatne na zagięcia. Wraz z pomniejszeniem średnicy przepływu cyrkulacja całego urządzenia spada.

Należy zadbać o drożność wszystkich elementów przez, które następuje przepływ wody.

Większość konstrukcji pomp jest oparta na bezpiecznym silniku napędzającym urządzenia.

Jeżeli konstrukcja pompy umożliwia jej zanurzenie to w przypadku kiedy wszystkie czynności poniżej nie rozwiązały problemu możemy ją zanurzyć w wodzie i optycznie lub z pomiarem ocenić czy pompa osiąga założony przepływ.

Oczywiście jeżeli filtr nie posiada wtyczki z zabezpieczaniem przeciwporażeniowym to należy zadbać o wykonanie takiej instalacji przed próbą zanurzenia pompy.

Jeżeli po takim teście pompa pracuje z zakładaną wydajnością to należy wrócić do wcześniejszych punktów.