Instrukcja odbioru przesyłki kurierskiej
 
Kurier nie ma obowiązku samodzielnie wnieść do sklepu przesyłki o wadze powyżej 30 kg. Najczęściej kurierzy pomagają wnieść przesyłkę lecz zależy to od indywidualnych ustaleń pomiędzy Państwa sklepem a kurierem.
Kurier po dostarczeniu przesyłki do Państwa ma obowiązek odczekania 10 min, w czasie którym macie Państwo prawo sprawdzić zawartość przesyłki i ogólny stan towaru. W przypadku przesyłki "za pobraniem", sprawdzenie przesyłki możliwe jest dopiero po uregulowaniu kurierowi należności.

W przypadku gdybyście stwierdzili Państwo, że sprzęt został mechanicznie uszkodzony lub posiada braki, kurier ma obowiązek natychmiastowego spisania protokołu szkodowego i pozostawienia Państwu jego kopii. Uwaga! odpowiedni druk powinien mieć przy sobie kurier, w przeciwnym przypadku należy spisać odręczne oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być opatrzone datą oraz podpisami Kupującego i kuriera.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych  w przesyłce będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu szkodowego. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Badis Sp z o.o., nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu doręczenia przesyłki nie licząc dni wolnych od pracy.

UWAGA! Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń - powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia mechanicznego przesyłki podczas transportu.
Jeżeli nie wykonają Państwo wspólnie z kurierem  protokołu szkodowego na tę okoliczność w momencie odbioru przesyłki  to droga reklamacji zostaje zamknięta.
 
Jeżeli zgłaszamy w protokole uszkodzenie przesyłki to koniecznie musimy zaznaczyć pole - Czy opakowanie zewnętrzne przesyłki jest uszkodzone ? na TAK. Jest to warunek konieczny do dalszej reklamacji.
Proszę pamiętać jeżeli przesyłka posiada uszkodzenia zewnętrzne lub jest podejrzenie, że w środku znajdują się uszkodzone towary to protokół szkody należy spisać w dniu dostarczenia przesyłki. Jeżeli protokół zostanie spisany w innym dniu niż dzień dostawy to reklamacja nie będzie mogła być uwzględniona.
 
Koszt przesyłek kurierskich:
Kwota zamówienia przewyższająca wartość 250 zł netto uprawnia do bezpłatnej przesyłki kurierskiej.
Jedynym warunkiem jest mozliwość zapakowania zamówienia w paczkę do 30 kg.
Ta sama zasada obowiązuje dla każdej kolejnej paczki.