REGULAMIN
1.    Właścicielem oraz administratorem strony i danych zawartych na www.badis.com.pl jest spółka : Badis sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 14c/5 01-864 Warszawa.
2.    Wszelkie zainteresowane podmioty (m.in. hurtownie, sklepy zoologiczne) mają telefoniczną lub mailową możliwość rejestracji w serwisie jako Użytkownik Serwisu.
3.    Rejestracja odbywa się za pośrednictwem pracownika spółki Badis,  który po weryfikacji danych nadaje podmiotowi o którym mowa powyżej indywidualny login i hasło, przy pomocy których możliwe będzie składanie ZAMÓWIEŃ oraz przeglądanie zakładki CENNIKI.
4.    Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane tylko w celu realizacji funkcji serwisu i nie będą udostępniane innym podmiotom
5.    Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail od administratorów serwisu z informacjami handlowymi w sprawie zamówień.
6.    Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do wyrejestrowania się z serwisu w dowolnym czasie. Użytkownik Serwisu może wyrejestrować się z serwisu : przesyłając e-mail z prośbą o wyrejestrowanie, telefonicznie albo przy pomocy faxu.
7.    Każdemu Użytkownikowi Serwisu przypisuje się indywidualny login i hasło. Niedozwolone jest udostępnianie loginu i hasła innemu podmiotowi.  W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu dostęp do konta zostanie zawieszony na czas określony, a w sytuacji powtarzającego się naruszenia zakazu konto zostanie usunięte.
8.    Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników Serwisu. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania wpisów niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, sprzecznych z prawem albo mających na celu obejście prawa.
9.    Informacja przedstawiona na stronie internetowej naszego sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66-705 Kodeksu Cywilnego, oznacza jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
10.    Dokładamy staranności, aby wszystkie zamieszczone w serwisie zdjęcia, były aktualne i jak najlepszej jakości, tak aby mogli dostrzec Państwo każdy interesujący szczegół.
Dla ułatwienia nawigacji, na naszej stronie dostępne są trzy wyszukiwarki. Pierwsza dostępna z prawej strony u góry pod przyciskiem "SZUKAJ" jest wyszukiwarką standardową.
Druga dostępna jest z lewej strony u góry pod przyciskiem "LISTA PRODUKTÓW", tu są linki do wszystkich artykułów na naszej stronie.
Trzecia  pod przyciskiem "ARTYKUŁY FIRMY" uaktywnia się po wejściu na stronę danej firmy i pokazuje tylko linki do artykułów tej firmy na której aktualnie nawigujemy.